FAK Skånes nya depå för materiel och fordon har öppet hus!

FAK Skånes nya depå för materiel och fordon har öppet hus!

Öppet hus i FAK depån!

Depån håller öppet varje onsdag från kl. 18.00, ojämna veckor med start den 31 augusti. Det flnns  då möjlighet att komma dit och umgås en stund, ta en fika i manskapsboden, hjälpa till med "luftning" av fordonen och om så behövs utföra enklare underhåll.

 

Så hittar du till depån: Adressen är Slimminge 1016, 274 92 Skurup.

Kör mot Johanna muséet och vidare fram till Slimminge. Tag av till höger mot Rögla och fortsätt upp för backen tills den planar ut och då ligger det en gård på vänster sida och du är framme. Fungerar bra med GPS i bil eller kartor i mobilen.

KÅRNYHETER