Förändringar gällande medlemsavgifter för år 2023

Förändringar gällande medlemsavgifter för år 2023

Från och med 2023 inför Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och samtliga kårer central medlemsavgiftshantering och nya enhetliga medlemsavgifter.

Vid den senaste Riksstämma beslöts att införa central medlemsavgifthantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med 2023.  

Medlemsavgifter som gäller från 2023 är följande:

Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år
Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

Reducerad medlemsavgift gäller för: 

Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år 
Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år
Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift.

Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade.

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift.

 

Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att skanna QR-koden eller till

Swish-nr: 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro-nr: 5895–8612

Medlemsavgiften skall vara inbetalad till Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften avser!

 

Har du frågor eller funderingar gällande medlemsavgiften så vänd dig till din kår, du hittar kontaktuppgifterna på www.fak.se   

 

Med vänlig hälsning

Curt-Ove Jakobsson 

Rikskårchef

KÅRNYHETER