Kårstämma den 25 mars 2022

Kårstämma den 25 mars 2022

Lägg redan nu in vår Kårstämma den 25 mars  i er kalender

Om inte restriktioner pga pandemin lägger hinder i vägen, så genomför vi vår Kårstämma den 25 mars  kl 18.30.

Vi ska som tidigare vara i Lugguddegillets lokaler, Gustavslundsvägen 2 C, Helsingborg.

 

Den 26 - 27 februari genomförs Kårchefsrådet i Skövde

Kårchefsrådet genomförs på hotell Billingen i Skövde ( Mitt emot centralstationen)

Program och övriga dokument skickas ut till berörda i månadsskiftet jan/febr..

Vi deltar med 2 personer.

Det är dock oklart om Kårchefsrådet går att genomföra pga det rådande smittläget av Omikron.

Kårchefsrådet kommer då att genomföras digitalt

KÅRNYHETER

2022-01-14 - FAK Helsingborg
2021-12-06 - FAK Helsingborg
2020-09-18 - FAK Helsingborg
2021-03-27 - FAK Helsingborg
2020-04-02 - FAK Helsingborg
2020-03-28 - FAK Helsingborg
Prenumerera på Kårnyheter