Kårstämman genomförd den 1 april.

Kårstämman genomförd den 1 april.

Kårens årsstämma genomfördes den 1april med ca 30 deltagare.

Klicka på rutan om kårstämman under kårnyheter till höger! Då dyker det upp bilder.

 

Kårstämman genomfördes mycket förtjäntsfullt under ledning av Vice Kårchef Dag Salbro.

KårC Håkan Holmgren var frånvarande pga sjukdom.

Dag Salbro avtackades med present och blommor och Rolf Hansson valdes enhälligt till Vice KårC.

Kjell Berggren valdes till hedersmedlem och fick ett fint inramat intyg på utnämningen samt blommor. Kjell har under många år bl.a. som revisor arbetat mycket förtjänstfullt för kårens bästa.

Kårstämman avslutades med en lättare måltid.

KÅRNYHETER

2022-03-02 - FAK Helsingborg
2022-01-14 - FAK Helsingborg
2020-09-18 - FAK Helsingborg
2020-04-02 - FAK Helsingborg
2020-03-28 - FAK Helsingborg
2020-03-28 - FAK Helsingborg
Prenumerera på Kårnyheter