Måndagen den 15 november 2021 genomförde vi ett viktigt medlemsmöte.

Måndagen den 15 november 2021 genomförde vi ett viktigt medlemsmöte.

Innehållet var "Sverige möter en ny tid  hur ska FAK möta den framtiden"?

Informationen startade med en omvärldsanalys och vårt strategiska läge mellan två politiska stormaktsblock och fortsatte med Försvarsbeslutet 2020 samt FAK Riks målsättningar fram till 2023 och den påverkan det har på våra kårer i Skåne. Kårcheferna i Skåne har enats om ett gemensamt förhållningssätt och inriktning. Vägen fram är mot en gemensam kår i Skåne samt inrättande av en materielpol för fordon och annan materiel någonstans mitt i Skåne. En summering och en frågestund tog vid med många inlägg från medlemmarna. De ansåg att vi ska fortsätta på den linjen. 

Vi informerade även om beslut som fattades vid Riksstämman i september där det bl.a. beslutades om central utdebitering av medlemsavgifterna. Vi presenterade också vår hemsida.

Gästföreläsare var Anders Kristansen, FAK Malmö, som på ett mycket intressant och skickligt sätt presenterade FAK inriktning.

Kvällen avslutades med en lätt vickning bestående av dryck, smörgåstårtor, kaffe och kaka. En mycket trevlig kväll!

KÅRNYHETER