Nästa styrelsemöte i Kårlokalen den 2 oktober.

Nästa styrelsemöte i Kårlokalen den 2 oktober.

Vårt nästa styrelsemöte avhålls i Kårlokalen den 2 oktober 2023 kl. 19.00

KÅRNYHETER