Nästa styrelsemöte i kårlokalen den 5 december kl. 18.00

Nästa styrelsemöte i kårlokalen den 5 december kl. 18.00

Nästa styrelsemöte genomförs i kårlokalen måndagen den 5 december kl. 18.00.