Vi planerar vårt 70 års jubileum den 12/10 inbjudan kommer om allt går i lås