Bränderna i Hammerdal och Näset

Välkommen till FAK Jämtlands län

Bränderna i Hammerdal och Näset

En enhet från MTE Z och en enhet från från MTE AC-Y har under ett antal dagar hjälpt till vid dessa brandplatser. Mycket hårt arbete under många timmar varje dygn för det var stora mängder slang som använts. På dessa tre bränder var det 4,5 mil slang. Betänk då att varje slang är 25 meter och terrängen besvärlig. Dessutom ett antal kyrkor, koppling som möjliggör att koppla fler slangar i annan riktning.

Enheterna jobbade systematiskt och snabbt och uthålligt.

 

Som chef för MTE Västerbotten-Västernorrland vill jag uttrycka min stora tacksamhet för att ha fått leda dessa enheter i arbetet för att snabbt få in all slang, för att kunna användas vid nästa eventuella brand någonstans i landet.

Alla har jobbat utomordentligt och vi kunde åka hem ett dygn tidigare än vad som planerdes för oss.

Stort tack även till räddningsledarna Mattias Lepiöste i Hammarstrand och Magnus Faxbrink i Kälarne och deras personal samt Skogsstyrelsen som även hade en enhet i skogarna.

/Lars  Björnerbäck