Kallelse till ordinarie kårstämma i Frivilliga Automobilkåren Jämtlands län

Välkommen till FAK Jämtlands län

Kallelse till ordinarie kårstämma i Frivilliga Automobilkåren Jämtlands län

Kallelse till ordinarie kårstämma i

Frivilliga Automobilkåren Jämtlands län

Tid: 2023-03-20 kl 18:30
Plats: Frivillighuset (Frivillan) Landsvägen Frösön (fd. F4)
Anmälan om deltagande görs till jamtland@fak.se senast 2023-03-16
Motioner till skall var styrelsen tillhanda på jamtland@fak.se senast 2023-02-19