Kårstämma 2022

Kårstämma 2022

Samtliga medlemmar kallas till Frivilliga Automobilkåren Jämtlands län (FAK – Z ) ordinarie kårstämma 2022!

Tid: 22 mars 2022 kl:1830

Plats: Frivillighuset ( Frivillan ) på fd. F4, FRÖSÖN

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-15, skickas till: familjen.lavesson@telia.com

 

Anmälan om deltagande vid Kårstämman till Lave Lavesson på: 070-29 804 93, senast 2022-03-18.

KÅRNYHETER

2022-03-03 - FAK Jämtlands län
2022-03-03 - FAK Jämtlands län
2018-08-06 - FAK Jämtlands län
2017-10-16 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
2016-11-16 - FAK Jämtlands län
Prenumerera på Kårnyheter