Lastbilskurs är nu genomförd

Lastbilskurs är nu genomförd

Under två helger har MTE Z utbildat sammanlagt elva förare av lastbil, i syfte att kunna framföra fordonen på sådant sätt, som medger att de kommer fram med sitt gods, i en uppkommen kris i länet eller i landet.

Kursledare har förre MTE-chefen Lars Björnerbäck och till sin hjälp har han haft instruktörer både från vårt län och från Västerbotten.

KÅRNYHETER

2020-02-29 - FAK Jämtlands län
2019-02-27 - FAK Jämtlands län
2018-01-18 - FAK Jämtlands län
x
2020-12-13 - FAK Jämtlands län
2018-08-06 - FAK Jämtlands län
2017-10-16 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
Prenumerera på Kårnyheter