Lastbilskurs är nu genomförd

Välkommen till FAK Jämtlands län

Lastbilskurs är nu genomförd

Under två helger har MTE Z utbildat sammanlagt elva förare av lastbil, i syfte att kunna framföra fordonen på sådant sätt, som medger att de kommer fram med sitt gods, i en uppkommen kris i länet eller i landet.

Kursledare har förre MTE-chefen Lars Björnerbäck och till sin hjälp har han haft instruktörer både från vårt län och från Västerbotten.