MEDLEMSAVGIFT!

Välkommen till FAK Jämtlands län

MEDLEMSAVGIFT!

Kom ihåg att betala medlemsavgiften. Det är extra viktigt för Er som är aktiva på något vis.

Ni är oförsäkrade om olyckan är framme. Så gardera Er.

Medlemsavgiften är 100:- och sätts in på Plusgiro: 96 46 09 – 2