MTE Jämtland har nu genomfört sin andra introduktionskurs

Välkommen till FAK Jämtlands län

MTE Jämtland har nu genomfört sin andra introduktionskurs

Lördagen den 24 september genomfördes en introduktionskurs för MTE Jämtland.

MTE Västerbotten med sina instruktörer genomförde kursen till stor belåtenhet med ett tjugotal intresserade. MTE Jämtland har nu mer än 40 intresserade personer som vill engagera sig enligt MTE-konceptet.

Även en ny ledare har vaskats fram och hans namn blir snart officiell, när de båda rikskårcheferna utnämnt denne. Därmed kan hela ansvaret för fortsatt utveckling och uppbyggande av MTE Jämtland lämnas över från MTE Västerbotten.

 

MTE Västerbotten

Lars Björnerbäck

chef MTE Västerbotten, Västernorrland och Jämtland