Ny MTE-chef i MTE Z är Sten Söderberg.

Ny MTE-chef i MTE Z är Sten Söderberg.

Motor- och transportenhet (MTE) finns på 10 platser i vårt land.

Sten Söderberg får det formella beviset, en personalpärm, från avgående MTE-chefen Lars Björnerbäck, under överinseende av FAK Z kårchef Lave Lavesson
Sten Söderberg får det formella beviset, en personalpärm, från avgående MTE-chefen Lars Björnerbäck, under överinseende av FAK Z kårchef Lave Lavesson

MTE skall vara Länsstyrelsen behjälplig om krisen är framme. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som styr verksamheten, men det är Länsstyrelsen som hanterar enheten.

KÅRNYHETER

2020-02-29 - FAK Jämtlands län
2019-02-27 - FAK Jämtlands län
2018-01-18 - FAK Jämtlands län
x
2020-12-13 - FAK Jämtlands län
2018-08-06 - FAK Jämtlands län
2017-10-16 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
2016-12-13 - FAK Jämtlands län
Prenumerera på Kårnyheter