Ny MTE-chef i MTE Z är Sten Söderberg.

Ny MTE-chef i MTE Z är Sten Söderberg.

Motor- och transportenhet (MTE) finns på 10 platser i vårt land.

Sten Söderberg får det formella beviset, en personalpärm, från avgående MTE-chefen Lars Björnerbäck, under överinseende av FAK Z kårchef Lave Lavesson
Sten Söderberg får det formella beviset, en personalpärm, från avgående MTE-chefen Lars Björnerbäck, under överinseende av FAK Z kårchef Lave Lavesson

MTE skall vara Länsstyrelsen behjälplig om krisen är framme. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som styr verksamheten, men det är Länsstyrelsen som hanterar enheten.

KÅRNYHETER

2016-02-25 - FAK Jämtlands län
2014-02-26 - FAK Jämtlands län
2014-01-20 - FAK Jämtlands län
2013-10-14 - FAK Jämtlands län
Prenumerera på Kårnyheter