Ny MTE-chef i MTE Z, omfattande både Jämtland och Härjedalen

Välkommen till FAK Jämtlands län

Ny MTE-chef i MTE Z, omfattande både Jämtland och Härjedalen

Nuvarande MTE-chef Lars Björnerbäck överlämnar en pärm, som det synbara beviset på att Sten Söderberg nu är ny MTE-chef för MTE Z. Överlämnandet övervakades
av FAK Z kårchef Lave Lavesson.
Motor- och transportenheten (MTE Z) med uppgift att vara samhällets professionella förarenhet med upp till ett hundra yrkesförare, lastbil, buss, bandvagn, elverksskötare, mekaniker och ordonnanser samt med en stab, för de uppgifter som Länsstyrelsen lägger på enheten och som styrs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I vårt land finns tio liknande enheter.
I MTE Z finns nu cirka femtio personer, som är beredda att hjälpa samhällets krisberedskap.