FAK Jämtlands län

Samtliga medlemmar kallas till Frivilliga Automobilkåren Jämtlands län (FAK – Z ) ordinarie kårstämma 2022!

Tid: 22 mars 2022 kl:1830

Plats: Frivillighuset ( Frivillan ) på fd. F4, FRÖSÖN

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-15, skickas till: familjen.lavesson@telia.com

 

Anmälan om deltagande vid Kårstämman till Lave Lavesson på: 070-29 804 93, senast 2022-03-18.

KÅRNYHETER

2016-02-25 - FAK Jämtlands län
2014-02-26 - FAK Jämtlands län
2014-01-20 - FAK Jämtlands län
2013-10-14 - FAK Jämtlands län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jämtlands län

c/o PD Wennberg
Jägargatan 9
841 34
Ånge
Mobil: 
070-2770449

Kontaktpersoner

Kontakt

Per-David
Wennberg
Kårchef
Mobil: 
070-2770449
Tomas
Persson
Vice Kårchef
Mobil: 
070-2416950
Mikael
Hedberg
Sekreterare
Mobil: 
070-6235772
Torbjörn
Jonsson
Kassör
Telefon: 
063-85796
Mobil: 
070-2875678