FAK Jönköpings län

Lördagen den 23 april genomfördes Totalförsvarsdagen i Eksjö.

Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarade för Totalförsvarsdagen i Eksjö. Den genomfördes på Ränneslätt, där Försvarsmakten med Hemvärnet visade utrustning på norra sidan om Solbergavägen. Den Regionala Resurs-Grupp (RRG) placerades på södra sidan av Solbergavägen.

På samma sida parkerade besökarna som sedan gick genom RRGs gruppering, vilket medförde att mycket intresserade besökare förflyttade sig inom RRGns område. 

 

Mellan ca 8 000 - 10 000 människor beräknas ha besökt Totalförsvarsdagen. Köerna på vägarna till Eksjö var mycket långa, det var ca 1 timmes köande in till utställningen.

 

Hela RRG-depån transporterades till Totalförsvarsdagen i Eksjö och grupperades med Fältkök, Reservelkraft, Ledningscontainer med Samband, Maskinenhet, Tältenhet, Vattenenhet, Depå-/verkstadsenhet, Drivmedelsenhet, Brandenhet, Tungtransportenhet, Lätt transportenhet, ATV–enhet samt Bandvagnsenhet!

 

Vid morgoninspektionen kom Ing2:s ledning förbi och uttrycke ”mäkta imponerande” om RRGn.

 

80 frivilliga ur RRGn informerade allmänheten om Frivilligorganisationernas verksamhet.

 

Två kok var grupperade där Kok 1 svarade för frivilligorganisationernas lunch och fika och Kok 2 kokade varmkorv och sålde korv med bröd, kaffe och dricka till allmänheten. Kön till korvförsäljningen blev emellanåt ca 100 m lång, så vi fick sätta in extra personal från tungtransportenheten för att hinna med försäljningen!

 

Nu har RRGn med FAK-F och övriga 7 Frivilligorganisationer genomfört den första Totalförsvarsdagen i Eksjö. Det gav mersmak och vi planerar redan inför 2023 års Totalförsvarsdag!

 

Otroligt nöjd RRG-/Kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

  •  
  • 1 av 38
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566. Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr. För 2023 blir medlemsavgiften 250 kr.

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
RRG-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03