FAK Jönköpings län

Den 22 oktober kallades samtliga enhetsansvariga till ett informationsmöte i Blå Hallen på Depån utanför Jönköping.

Kurt Lindberg och MTE-chefen Bill Skoglund informerade om hur MTE:n ska fungera framöver. Det innebär bland annat att varje enhetsansvarig kommer att ha ansvarar för sin personal och sitt material.

Diskussion om att starta upp två enheter: CBRNE-enhet och Sjukvårdsenhet.

 

Enhetsansvariga som deltog var:

 

MTE-ledningen vid depån

Fältledningen med insatschef, samband och administration

Depåenhet, fält

Sambandsenhet

Administrationsenhet

Fältköksenhet

Elverksenhet

Lätt transportenhet

Tung transportenhet

Drivmedelsenhet

Brandenhet

Dricksvattenenhet

Bandvagnsenhet

ATV-enhet

Tältenhet

Maskinenhet

 

Mycket nöjd MTE-chef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2020-10-23 - FAK Jönköpings län
2020-10-19 - FAK Jönköpings län
2020-10-05 - FAK Jönköpings län
2020-10-02 - FAK Jönköpings län
2020-10-02 - FAK Jönköpings län
2020-09-28 - FAK Jönköpings län
2020-09-21 - FAK Jönköpings län
2020-09-18 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 30
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566 Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr.

Kontaktpersoner

Bill
Skoglund
MTE-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
bill.skoglund@telia.com
Torbjörn
Hall
v ordförande, Mekaniker
Mobil: 
070-547 42 62
tobbe.s.hall@hotmail.com
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
brunolarsson@hotmail.com
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
kf.fakf@gmail.com
Andrea
Bachtrog
PoC v. kassaförvaltare, adj.
Mobil: 
070-857 57 19
andrea.bachtrog3@gmail.com
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
anna.pettersson@jordbruksverket.se
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03
amtr_52@hotmail.com