FAK Jönköpings län

FAK har varit på plats och hjälpt Jordbruksverket med afrikansk svinpest i Fagersta under veckorna 37 och 38.

Den etablerade provtagningscentralen (PCn) vid avfallsanläggningen i Fagersta har under första veckan hanterats av Bill, kårchef i Jönköpings län, Martin och Lars, medlemmar i FAK-F, samt Håkan och Peter, medlemmar i FAK Värmland.

 

Under andra veckan har Mats varit ansvarig, med hjälp av Jeppe och Hans, medlemmar i FAK-F, samt Håkan och Martin, medlemmar i FAK Värmland.

PCn har under andra veckan bränt samtliga vildsvin som förvarats i kylcontainer.

Jägarna har genomsökt terrängen och funnit ytterligare vildsvin som provtagits.

Under andra veckan har en delegation från andra EU-länder med specialister från Italien, Belgien och Litauen besökt PCn. De har konstaterat att det var den bäst upprättade PC de hade sett! Ett bra betyg på FAKs förmåga att organisera!

 

Inför vecka 39 byter FAK–F personal vid PCn. Kurt blir ansvarig och har till sin hjälp Göran, Nils och John. Personalbyte görs framledes under torsdagar vid lunch, det vill säga, man jobbar torsdag till torsdag.

 

Under vecka 38 och 39 har Alexander, FRO, ansvar för sambandet med RAKEL.

 

Mycket nöjd kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-09-25 - FAK Jönköpings län
2023-09-25 - FAK Jönköpings län
2023-09-19 - FAK Jönköpings län
2023-08-21 - FAK Jönköpings län
2023-08-11 - FAK Jönköpings län
2023-08-07 - FAK Jönköpings län
2023-07-28 - FAK Jönköpings län
2023-07-24 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 46
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 123 315 59 91
Bankgiro: 
644-4566. Årsavgift 250 kr betalas till swish 123 472 02 72. Ange alltid namn och personnummer när du betalar! Reducerad medlemsavgift 100 kr gäller för: ungdomar t.o.m. 18 år, medlemmar fr.o.m. 70 år, familjemedlem

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
RRG-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03