FAK Jönköpings län

Deltagare från Räddningstjänsten samt Civilförvaret fick lära sig att hantera färskvatten.
Alla vet nu att det är blåa armaturer kopplingar m.m. som gäller.
Deltagare från Räddningstjänsten samt Civilförvaret fick lära sig att hantera färskvatten.
Alla vet nu att det är blåa armaturer kopplingar m.m. som gäller.

KÅRNYHETER

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Mobil: 
070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566 Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr.

Kontaktpersoner

Bill
Skoglund
MTE-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
bill.skoglund@telia.com
Torbjörn
Hall
v ordförande, Mekaniker
Mobil: 
070-547 42 62
tobbe.s.hall@hotmail.com
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
brunolarsson@hotmail.com
Michael
Thomasson
Kassör
Mobil: 
073-184 42 00
mitona1@gmail.com
Andrea
Bachtrog
PoC v. kassaförvaltare, adj.
Mobil: 
070-857 57 19
andrea.bachtrog3@gmail.com
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Telefon: 
036-30 22 44
Mobil: 
073-990 44 01
anna.pettersson@jordbruksverket.se
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03
amtr_52@hotmail.com