FAK Jönköpings län

Repetitionsutbildning på ADR - Tank genomförd.

Kårchefen Lasse Svensson, FAK–H, har genomfört repetitionsutbildning på ADR - Tank, med deltagare från Jönköpings- och Kalmarkårerna på depån i Jönköping.

 

Nöjd kårchef /

Bill Skoglund

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566 Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr.

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
MTE-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Torbjörn
Hall
v ordförande, Mekaniker
Mobil: 
070-547 42 62
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03