FAK Jönköpings län

Lördagen den 25 mars var det månatlig luftning med ett 40-tal medlemmar som inventerade bandvagnsdelar, städade ledningscontainer, tungtransportgruppen lagade belysning på släp, elverksenheten körde länsstyrelsens nya elverk och vårt fantastiska fältkök bjöd på påskbuffé!

Sten, ansvarig för sanerings- och skyddscontainer, gav medlemmarna utbildning på vår nya hetvattentvätt.

 

Denna dag var det också Introduktionsutbildning med 24 deltagare från FAK och Bilkåren. Olof Ring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tillsammans med Kurt Lindberg informerade om myndigheterna och Bill Skoglund presenterade RRG:n i Jönköpings län. Därefter fick deltagarna titta och prova på de olika resurserna som finns vid depån. 2 FAK:are från Östergötland deltog på introduktionsutbildningen och kommer att verka för ökad verksamhet inom FAK–E.

 

Över 60 FAK:are avsatte tid för denna lördag, trots ihärdigt duggregn!

 

Mycket nöjd Kår-/RRG-chef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-03-24 - FAK Jönköpings län
2023-03-10 - FAK Jönköpings län
2023-03-03 - FAK Jönköpings län
2023-02-20 - FAK Jönköpings län
2023-02-07 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 43
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 123 315 59 91
Bankgiro: 
644-4566. Årsavgift 250 kr betalas till swish 123 472 02 72. Ange alltid namn och personnummer när du betalar! Reducerad medlemsavgift 100 kr gäller för: ungdomar t.o.m. 18 år, medlemmar fr.o.m. 70 år, familjemedlem

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
RRG-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03