FAK Jönköpings län

Lördagen den 12 juni 2021 genomförde FAK Jönköping en erfarenhetskonferens på FAK Jönköpings depå.

Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson samt kanslichefen Kristian Reinoso deltog på konferensen.

Deltagande kårer kom från Kalmar län, Blekinge län, Gotlands län, Kronobergs län, Värmlands län, Örebro län, Stockholm/Uppsala län och Malmö/Skånes län.

 

Syftet med konferensen var att förmedla erfarenheter från insatser som gjorts vid olika tillfällen, samt att få information hur länsstyrelsen i Jönköpings län, Kurt Lindberg, ser på FAK Jönköpings depå. Vidare informerade Jönköpings beredskapssamordnare Patrik Nyman om Jönköpings kommuns behov av stöd. Biträdande räddningschefen Göran Melin, Räddningstjänstens i Jönköpings kommun, informerade om Räddsam – F och F-samverkan. Biträdande beredskapschefen Veronica Fransson, Jordbruksverket, informerade om Jordbruksverkets framtida behov och stöd från FAK.

 

Kårchefen Bill Skoglund, FAK – F, berättade om sina erfarenheter från kårens olika insatser och vilka resurser som finns att tillgå personellt och materiellt på FAK Jönköpings depå. Det är en omfattande lista som omfattar ledning, administration, samband, ekonomi och redovisning. Det är mycket arbete med förberedelser inför kommande uppgifter/insatser, genomförandet av insatser och framför allt återställning av material samt redovisning av allt material som används vid insats samt redovisning av personal och alla ersättningar till dem.

 

Att söka material och investera i fordon och material är grunden för att kunna ge medlemmarna något att ta tag i och för att kunna ha något att stödja uppdragsgivare med vid en insats. Ingen beställare är intresserad av ett FAK utan resurser, utan behöver, utöver material, även personer som är utbildade på det material som finns och övade på det som de ska göra.

 

FAK fick mycket beröm av Jordbruksverket efter insatsen i Fliseryd i samband med fågelinfluensan, då 2 000 000 höns avlivades. Vi hade inte klarat en så stor insats utan samarbetet inom FAK. Ett mycket högt betyg tack vare att FAK hade material och mycket goda FAK:are som ställde upp vid FAKs största insats genom tiderna!

 

Fältkökskursen pågick samtidigt som erfarenhetskonferensen genomfördes och deltagarna på erfarenhetskonferensen fick sin lunch lagad och serverad av fältkökskursen. Lunchen bestod av kalops med rödbetor och potatis. Maten smakade hur bra som helst och fältkökskursen fick beröm för maten! Detta visar bredden på FAKs nya inriktning på stöd till totalförsvaret!

 

Sammanfattningsvis, alla fick en inblick i våra beställares önskemål och kunskap om hur omfattande jobbet är att leda och genomföra skarpa insatser.

En mycket nyttig konferens som skapar samverkan och utveckling bland våra kårer.

 

Mycket nöjd kårchef FAK – F

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2021-06-14 - FAK Jönköpings län
2021-06-14 - FAK Jönköpings län
2021-06-10 - FAK Jönköpings län
2021-05-26 - FAK Jönköpings län
2021-05-24 - FAK Jönköpings län
2021-05-24 - FAK Jönköpings län
2021-05-09 - FAK Jönköpings län
2021-03-25 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 33
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566 Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr.

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
MTE-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Torbjörn
Hall
v ordförande, Mekaniker
Mobil: 
070-547 42 62
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Andrea
Bachtrog
PoC, v. kassaförvaltare, adj.
Mobil: 
070-857 57 19
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03