23:e dagen med fågelinfluensan, påbörjad avveckling!

23:e dagen med fågelinfluensan, påbörjad avveckling!

Under onsdagen den 10 februari påbörjar FAKs Smålandskårer och FAKs Blekingekår, tillsammans med Hemvärnet, avveckling av insatsen med fågelinfluensan utanför Mönsterås.

Under onsdagen den 10 februari sanerar Hemvärnet sjukvårdstält 4, som sammanlagt blev 22 st tält vid två stallar. Tälten med tillhörande utrusning som belysning och värmare saneras och lastas i MTEs containrar.

 

Under torsdagen den 11 februari kommer FAK-F att påbörja hemtransport av utrustning till MTE-depån i Jönköping.

 

2 st tvätthallar har bokats för tvättning och torkning av tälten innan de läggs upp i pallställen på MTE-depån. Där förvaras de, klara att användas vid nästa händelse.

 

FAK har utrustning och kunnig personal som kan hantera utrustningen över tid. MTE-insatsen har fungerat klockrent, det har varit en dygnet runt insats under 23 dygn och vår beställare Jordbruksverket ger FAK beröm för insatsen!

 

Kl 09:00 varje dag under insatsen har MTE-ledningen i Jönköping och campen utanför Mönsterås haft avstämning för att fånga upp behov och stödja med utrustning samt föra loggbok avseende ledningens beställning av olika uppdrag.

 

Som ansvarig för hela insatsen vill jag framföra ett stort tack till alla som lastat upp alla tält med tillbehör och transporterat dessa, samt ett stort beröm till Kalmarkåren för drift av campen utanför Mönsterås!

 

Mycket nöjd MTE-/Kårchef FAK–F

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2021-03-25 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-08 - FAK Jönköpings län
2021-02-27 - FAK Jönköpings län
2021-02-15 - FAK Jönköpings län
2021-02-10 - FAK Jönköpings län
2021-02-05 - FAK Jönköpings län
2021-02-01 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 33
Prenumerera på Kårnyheter