43 deltagare vid Jordbruksverkets grundutbildning lördagen den 22 oktober 2022!

43 deltagare vid Jordbruksverkets grundutbildning lördagen den 22 oktober 2022!

Lördagen den 22 oktober 2022 deltog 43 medlemmar vid Jordbruksverkets grundutbildning på RRG-depån.

Det var medlemmar från FAK, Lottorna, Blå stjärnan, FMCK, FRO och Civilförsvarsföreningarna i Aneby och Eksjö som fick information om smittor, smittzon,  skyddszon och mycket mer.

 

Grundutbildningen var starten för samverkan med Jordbruksverket med anledning av Afrikansk svinpest (ASF). Grundutbildningen kommer att följas av en praktisk övning kommande helg, den 29 – 30 oktober 2022.

 

Den praktiska övningen genomförs i Skillingaryd, och då kommer bland annat moment som eftersök av vilt, orientering, positionsrapportering och transport med bandvagnar, terränghjulingar samt motorcyklar att övas. Även samband kommer att övas, tillsammans med FRO. RRG-depåns ledningscontainer kommer också att vara med.

 

Johan och Kurt kommer att vara övningsledning med stöd av Lenny från Jordbruksverket.

 

Mycket nöjd kår-/RRG-chef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-11-17 - FAK Jönköpings län
2023-11-13 - FAK Jönköpings län
2023-11-06 - FAK Jönköpings län
2023-10-30 - FAK Jönköpings län
2023-10-12 - FAK Jönköpings län
2023-10-11 - FAK Jönköpings län
2023-09-29 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 47
Prenumerera på Kårnyheter