ADR-Grund och ADR-Tank har genomförts hos FAK i Jönköpings län.

ADR-Grund och ADR-Tank har genomförts hos FAK i Jönköpings län.

Återigen har vi genomfört en kurs bestående av såväl ADR-grundutbildning (den 21-22 september) som ADR-tankutbildning (den 19-20 oktober) under Lars Svenssons säkra ledning

Lars är kårchef i FAK Kalmar län.

 

Några förändringar har skett sedan förra året. Teoriprov får inte längre genomföras i samband med respektive kurs utan måste genomföras hos Trafikverket. Det innebär en kostnad av 450 kr/gång och person samt till detta kommer även kostnad för resa.

 

En annan nyhet är att tiden mellan respektive utbildning inte får överskrida två månader.

 

Kursplats var, som vanligt, Räddningstjänsten i Jönköping. Vi är mycket tacksamma för att vi får vara i deras utmärkta lokaler.

 

Tyvärr blev inte deltagarantalet så stort som vi hoppats på. Sjukdom och andra omständigheter gjorde att endast 5 tappra ADR:are kom av de ursprungligen kallade.

 

Bernt Blank

Kårchef FAK-F

KÅRNYHETER