Avslutad fortsättningskurs tung lastbil och tung lastbil med släp!

Avslutad fortsättningskurs tung lastbil och tung lastbil med släp!

Den 8 augusti 2021 avslutadesfortsättningskursen MTE tung lastbil och tung lastbil med tungt släp.

Under 4 dagar har kårchefen i Kalmar län, med hjälp av instruktörer från FAK-F, genomfört fortsättningskursen. Kursplats har varit depån i Jönköping och Skillingaryds skjutfält.

 

Kursen avslutades med att kurschefen halade flaggan på den nya flaggstången vid depån.

 

Totalt deltog 9 kursdeltagare, där 8 genomförde hela kursen.

 

Nöjd kårchef FAK-F

Bill Skoglund