Covid-19

Välkommen till FAK Jönköpings län

Covid-19

Här kan du läsa om våra insatser till följd av covid-19-krisen.

Tältrivning vid Ryhov

På torsdagen den 4 juni togs båda sjukvårdstälten ned som FAK-F har haft uppställda vid Länssjukhuset Ryhov. Personal på Ryhov har haft tälten som sin arbetsplats under en period.

Hasse och Göran FAK-F

 

 

Tältet för coronoa-provtagning

Tältet vid infektionskliniken har tagits ned och sanerats. Det är åter på MTE-depån. Hasse och Civilförsvarsföreningen i Gränna ordnade med nedmontering och transport. 

Bra jobbat!

 

 

Fältkökets Lottor löste måltiderna i Anebys storkök!

Aneby kommun avropade stöd till deras storkök under en vecka. 2 lottor tog sig an uppgiften och löste den på ett mycket proffsigt sätt! Avropet från kommunen kom från beredskapssamordnaren till Länsstyrelsens L3 enhet.

Fältköket har kunniga och engagerade lottor som MTEn har mycket glädje av !

 

 

Regionen beställare av två sjukvårdstält 4

Fyra personer från FAK-F och fem personer från Civilförsvarsföreningen Gränna monterade under måndagen upp två sjukvårdstält 4 vid akuten vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Regionen hade beställt två sjukvårdstält 4 med uppvärmning och belysning samt handfat från fältköket.

 

 

Kommun frågar MTE / FAK-F om personal inom vården!

MTE / FAK-F har fått en ny förfrågan från en kommun. De frågar om vi kan bistå med vårdpersonal, undersköterskor och sjuksköterskor, totalt ca 10 personer! Tyvärr har vi inte tillgång till den här typen av personal, vi rekommenderar att de kontaktar Röda Korset!

 

 

Storkök begär förlängning av stöd från fältköket/Lottorna!

Den kommun som erhållit stöd från fältköket/Lottorna har beställt förlängning av hjälpen fram till tisdagen den 7 april vecka 15!

 

Fler Sjvtält 4  till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Regionen och Länssjukhuset Ryhov har avropat två Sjukvårdstält 4 för uppförande vid akutmottagningen med värmare, el och handfat!

MTE med FAK-F och Gränna Civilförsvarsförening svarar för uppsättning under vecka 14.

 

 

Första uppdraget

Uppdrag 1 bestod i att resa ett stält för provtagning av corona-virus vid Infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Tältet kontrolleras dagligen så att luft finns i kanalerna, och att värme och belysning fungerar.

MTE-ledning står i daglig kontakt med uppdragsgivaren som är länsstyrelsens beredskapsenhet sektion L3 i Jönköping.

 

Andra uppdraget

MTE har fått beställning på kokpersonal till ett storkök i en kommun i länet under 3 dagar och med förvarning om ytterligare stöd framöver. Lottorna i fältköket svarar för uppdraget.

 

Beredskap

Regionens beredskapsenhet inventerar behovet av fler tält för provtagning av virus och de vänder sig till länsstyrelsen som sedan kontaktar MTE-ledningen för uppdrag.

För att skydda MTE-personal och FAK:are har det inköps in skyddsutrustning för 20 personer. Skyddsutrustningen består av skyddsmask, overaller, handskar, glasögon och visir samt skydd för skor/stövla. Vi har även köpt in mycket tvål för tvätt av händer!

MTE har lastat ett Akutsläp med tält, värmare, elverk och belysning för att snabbt komma iväg.

I pallställ finns 15-talet sjukvårdstält 4, värmare och belysning samt materialtält som kan lastas på våra bilar med bakgavellyft.

 

Prognosen är att man avvaktar under veckoslutet. Kommande vecka beräknas coronasmittan eskalera och veckan därpå eskalera coronasmittan ytterligare.

Beroende på utvecklingen så kommer vi att informera via hemsidan och ringer in FAK:are när behov uppstår!

 

Samverkan

Samverkan sker mellan frivilligorganisationerna. Röda korset och FRG inriktar sig på att handla mat till personer som är 70 år och mer (70+).

MTE med FAK-F svarar för logistik och tält tillsammans med Gränna Civilförvarsförening.

Vi står standby. Tillsammans är vi starka med mycket kompetens och material!

 

 

Har Ni frågor så kontakta oss i MTE-ledningen.

 

Bill Skoglund

MTE-chef / Kårchef FAK-F

 

Som medlem i FAK-F får du delta i Försvarsultbildarnas kurser