Den största insatsen i FAKs historia!

Den största insatsen i FAKs historia!

Under 26 dagar, den 18 januari – 13 februari 2021, bistod FAK Jordbruksverket med 22 sjukvårdstält 4 inklusive värmare och belysning, samt personal för underhåll av material.

För att genomföra denna stora insats användes MTEn. MTE i Jönköping är organiserad i 15 enheter. Vid insatsen deltog Tältenheten, Reservelverksenheten, Lätta transportenheten, Tunga transportenheten, Vattenenheten och Ledningsenheten.

 

Efter 26 dagar, med start i blidväder och mycket lite snö, så kom vintern till ostkusten med kyla och stora mängder snö som gav mycket stora påfrestningar för kalmarkåren och kårerna från Kronberg och Blekinge. Vädrets påverkan har gjort att MTEn får lämna insatsplatsen med mycket elkablar kvar i snön vid avrustningen. De får tas upp när det blir varmare väder.

 

Nu väntar återställning av ALLT material. TTC Axamo lånar ut sin tvätthall vecka 7, det vill säga under sportlovet, för rengöring och torkning av tält.

I Oskarshamn får FAK Kalmar låna Oskars Gymnasiets tvätthall för motsvarande vård under vecka 8!

 

Elverken skall genomgå service, elkablar ska torkas och kollas igenom, dieselvärmarna ska servas, alla fordon ska tvättas både in- och utvändigt och mycket mer ska kollas innan materialet packas och placeras i nybyggda pallställ på MTE-depån i Jönköping.

 

All tid som våra medlemmar i Smålandskårerna och Blekingekåren lagt ner ska skrivas ihop och tidredovisningar skickas in, samt allt använt material ska faktureras. Det är mycket som ska administreras.

 

En mycket lärorik insats för en helt ny beställare – Jordbruksverket. Vi har fått idel lovord från insatsledning på Jordbruksverket och inte minst av Hemvärnet, vilket bådar gott för framtida insatser.

 

Mycket nöjda insatschefer Bill vid MTE-ledningen i MTE-depån och Lasse med all personal vid insatsplatsen utanför Mönsterås.

 

KÅRNYHETER

2021-03-25 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-08 - FAK Jönköpings län
2021-02-27 - FAK Jönköpings län
2021-02-15 - FAK Jönköpings län
2021-02-10 - FAK Jönköpings län
2021-02-05 - FAK Jönköpings län
2021-02-01 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 33
Prenumerera på Kårnyheter