Enhetschefsträff den 11 oktober på RRG-depån!

Enhetschefsträff den 11 oktober på RRG-depån!

17 enhetsansvariga chefer deltog vid onsdagens träff den 11 oktober 2023 med enheterna på RRG-depån. De fick information om FAKs insats med afrikansk svinpesten i Fagersta.

Följande enheter finns i RRGn:

 

Ledning Depå Moliden

Fältledning

Administration / Samband

Depå verkstadsenhet fält

ATV-enhet

Bandvagnsenhet

Drivmedelsenhet

Fältköksenhet

Maskinenhet

Elverksenhet

Vattenenhet

Räddnings- och Röjningsenhet

Skyddsenhet / Saneringsenhet

Tält / Hygienenhet

MC-enhet

Transportenhet tungtransport

Lätt transportenhet

 

Samtliga enhetschefer fick ta del av vad som behöver åtgärdas avseende material och annan utrustning för att möta nya utmaningar framöver.

 

Mycket nöjd kår-/RRG-chef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-11-17 - FAK Jönköpings län
2023-11-13 - FAK Jönköpings län
2023-11-06 - FAK Jönköpings län
2023-10-30 - FAK Jönköpings län
2023-10-12 - FAK Jönköpings län
2023-10-11 - FAK Jönköpings län
2023-09-29 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 47
Prenumerera på Kårnyheter