FAK-F åter på hemmaplan

FAK-F åter på hemmaplan

Bilder från insatsen.
Bilder från insatsen.

Efter att ha stöttat räddningstjänsterna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län vid bränderna i Dalarna, Jämtland och Hälsingland under mer än två veckor, är all personal åter i länet.

 

Den 18 juli åkte styrka 1 från MTE-depån söder om Jönköping till Särna, Dalarna län. Här stannade man endast ett knappt dygn innan man omgrupperade till Gällö i Bräcke kommun, Jämtlands län. Här blev man kvar tills det var dags att byta av med styrka 2, vilket skedde på Östersunds flygplats.

 

Styrka 2 jobbade sedan i Gällö till på kvällen den 24 juli, då branden i princip var avslutad. Då fick man order om att gå mot Färila i Jämtlands län.

Efter en kortare förflyttning till Lassekrog sattes vi in att stödja Räddningstjänsterna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län, inom sektor 2 Väst, söder om Kårböle. Denna kommendering höll vi sedan tills dess att styrka 3 anlände till området den 26 juli.

 

Styrka 4 anlände till området den 31 juli, och fick alltså order att åka hem sent på eftermiddagen den 2 augusti.

På morgonen den 3 augusti begav man sig därför hemåt, med det material som medförts och tillförts från depån under uppdragets gång.

 

Totalt har 32 FAK-F:are deltagit i uppdraget, förstärkta av 2 man från FAK Borås, samt 7 man från vardera FAK Blekinge och Värmland. Styrkorna har i medeltal bestått av 14 man.

Vi har stöttat räddningstjänsterna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län med transporter, reparationer, slangdragning, vattentransporter, bemanning av motorsprutor samt tillhandahållit något av en transportcentral för diverse ärenden inklusive transport av avlösningar till och från förläggningarna.

 

De personer som deltagit under uppdraget har kännetecknats av ett gott humör, ju mer arbete, desto bättre humör! Att åka hemifrån för att göra ingenting har inte varit eftertraktat! Stundtals har antalet timmar i sängen varit få, men ingen har klagat!

 

Vi anser själva, och har med många berömmande ord från räddningstjänstpersonal, försäkrats att vi betytt mycket för de som har arbetat praktiskt med brandbekämpningen. Därmed känner vi att syftet med vår närvaro har uppnåtts.

 

Vi hoppas samtidigt att bröderna i främst FAK i Kalmar och Östergötlands län fått draghjälp att upprätta något liknande framöver, i all synnerhet som brandbefäl från respektive län insett nyttan av ett robust stöd.

 

FAK-F vill slutligen tacka alla som ställt upp, uthärdat värmen och gjort nödvändiga uppoffringar för att få det hela att gå i hamn och stärka våra aktier på främst den regionala spelplanen.

 

Tecknar en stolt och tacksam

Bernt Blank

KÅRNYHETER

2019-03-15 - FAK Jönköpings län
2019-03-10 - FAK Jönköpings län
2019-03-10 - FAK Jönköpings län
2019-02-18 - FAK Jönköpings län
2019-02-18 - FAK Jönköpings län
2019-02-11 - FAK Jönköpings län
2019-01-17 - FAK Jönköpings län
2019-01-15 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 21
Prenumerera på Kårnyheter