FAK–F besökte Nifsarpskolan i Eksjö!

FAK–F besökte Nifsarpskolan i Eksjö!

Onsdagen den 8 december 2021 besökte FAK–F Nifsarpskolans fordonsprogram.

Under förmiddagen den 8 december deltog två klasser. Kurt Lindberg presenterade FAK i Jönköpings län och den Regionala resursgruppen (RRG).

På körgården visade och körde Torbjörn och Jonnie bandvagnar för eleverna.

Det var ett stort intresse från lärarna och eleverna. Kanske några nya yngre förmågor fick upp intresset för FAK-F!

Enhetschefen Marin Petersson transporterade bandvagnarna med den nya Scania V8:an och maskinsläp!

 

Mycket nöjd kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER