FAK-F har genomfört utbildning inom Tema nödvatten

FAK-F har genomfört utbildning inom Tema nödvatten

Deltagare från Räddningstjänsten samt Civilförvaret fick lära sig att hantera färskvatten.
Alla vet nu att det är blåa armaturer kopplingar m.m. som gäller.
Deltagare från Räddningstjänsten samt Civilförvaret fick lära sig att hantera färskvatten.
Alla vet nu att det är blåa armaturer kopplingar m.m. som gäller.

KÅRNYHETER