FAK–F har startat fortsättningskursen tung lastbil och tung lastbil med släp!

FAK–F har startat fortsättningskursen tung lastbil och tung lastbil med släp!

Kårchefen i FAK-H är kurschef för fortsättningskursen tung lastbil och tung lastbil med släp. 

Kursen startade på Jönköpings MTE-depå torsdagen den 5 augusti och pågår till söndagen den 8 augusti.

10 kursdeltagare får utbildning i hjärt-lungräddning, RAKEL-apparatens hantering och utbildning i kör- och vilotider.

Orienteringskörning, dag som natt, med lastväxlare och släp, där de ställer ut och hämtar olika lastbärare på Skillingaryds skjutfält ingår.

Kurschefen har med sig en instruktör från Kalmar-kåren och två biträdande instruktörer ställer upp från FAK–F.

 

Bill Skoglund

Kårchef FAK–F