18:e dagen i den största insatsen som FAK deltagit i!

18:e dagen i den största insatsen som FAK deltagit i!

Nu har insatsen utanför Mönsterås pågått i 18 dagar och ännu mer material har transporterats dit efter beställning från Jordbruksverket.

Under torsdagen den 4 februari körde 3 lastbilar och 3 VW-bussar till Mönsterås. De var lastade med ett 135 kWA elverk, inklusive elcentral och kablar, och ytterligare 4 sjukvårdstält 4.

 

Nu finns det 25 tält på insatscampen med dieselvärmare och belysning. Dessutom en VW pick-up med ytterligare tvättställ har satts upp.

 

VW-bussarna ingår nu i en körcentral som satts upp vi huvudanläggningen för transport av mat, personal och material.

 

FAK Kalmar med hjälp av FAK:are från Blekinge och Kronoberg bygger ytterligare en camp om 5 tält med reservelverk vid nytt stall, som ska tas i bruk under lördagen den 6 februari.

Kalmarkårens ledningskärra har omplaceras till nya campen. Jönköpingskårens ledningscontainer har körts till Mönsterås och placeras vid huvudanläggningen där FAK-personalen leder insatsen.

 

Drivmedel till elverken och dieselvärmarna körs runt för högtryck, för att hålla igång driften på elverken och dieselvärmarna.

 

Under fredagen den 5 februari kör en lastbil från MTE-depån i Jönköping till Mönsterås med ytterligare 2 farmaraggregat med diesel.

 

Kalmarkåren har utökat personalstyrkan från 1 + 2 man till 1 + 4 man dagtid och förbereder att ha 2 man nattetid för att hålla driften igång på elverken och dieselvärmarna dygnet runt på båda platserna.

 

Lasse, Bosse och Thomas från Kalmarkåren håller i ledningen med hjälp av FAK Kalmar, Blekinge och Kronoberg på ett förtjänstfullt sätt.

 

MTE/FAK Jönköping svarar för material och transporter samt ledning mot Jordbruksverket.

 

BRA jobbat!!!

 

Bill Skoglund

MTE-chef Jönköping

KÅRNYHETER

2021-03-25 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-08 - FAK Jönköpings län
2021-02-27 - FAK Jönköpings län
2021-02-15 - FAK Jönköpings län
2021-02-10 - FAK Jönköpings län
2021-02-05 - FAK Jönköpings län
2021-02-01 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 33
Prenumerera på Kårnyheter