Hänt sedan sist vid MTE-depån i Jönköping!

Hänt sedan sist vid MTE-depån i Jönköping!

Trots Corona-tider så pågår verksamhet vecka ut och vecka in vid MTE-depån.

En kort sammanställning över vad som hänt:

 

8 – 11 april hade vi utbildning på bandvagn för 6 brandmän från Östergötland.

13 april genomförde vi introduktionsutbildning med 5 nya FAK:are.

15 - 18 april hade vi ytterligare 6 brandmän från Östergötland på bandvagnsutbildning.

17 april hade vi introduktionsutbildning för 7 nya FAK:are.

24 april hade vi luftning på depån efter 6 månaders uppehåll.

28 april fick vi besök av Jordbruksverket för återkoppling efter insatsen vid Mönsterås och diskussioner om framtida insatser.

4 maj hade A6 kamratförening möte på depån.

6 maj fick vi besök av 10 nyexaminerade brandingenjörer, som fick information om verksamheten vid depån.

8 maj kom Lottor från riks och från Gotland till depån för information om MTE och verksamheten vid depån samt insatser som FAK-F varit med vid.

 

Kommande verksamhet:

10 maj, ATV-utbildning för räddningstjänsterna Blekinge län.

12 maj, ATV-utbildning för räddningstjänsterna i Jönköpings län.

17 maj, ATV-utbildning för räddningstjänsterna i Blekinge län.

19 maj, ATV-utbildning för räddningstjänsterna i Jönköpings län.

21 maj, ATV-utbildning för renhållningen i Jönköpings kommun.

22 maj, ATV-utbildning för räddningstjänsterna i Jönköpings län.

23 maj, ATV-utbildning för FAK–F.

 

Ja, det är mycket verksamhet på gång just nu och stimulerande att ALLA vill vara med!

 

Nöjd MTE-/ Kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2021-05-24 - FAK Jönköpings län
2021-05-09 - FAK Jönköpings län
2021-03-25 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-12 - FAK Jönköpings län
2021-03-08 - FAK Jönköpings län
2021-02-27 - FAK Jönköpings län
2021-02-15 - FAK Jönköpings län
2021-02-10 - FAK Jönköpings län
Prenumerera på Kårnyheter