Höjd beredskap på RRG-depån i Jönköping!

Höjd beredskap på RRG-depån i Jönköping!

Oroligheterna i öster har gjort att Försvarsmakten förstärkt försvaret på Gotland.

Det civila försvaret har ju inte byggts upp igen efter nedläggning.

RRG-depån i Jönköping är en del av det civila försvaret och har gått upp i beredskap.

RRG-depån består av 16 olika enheter med var sin chef.

 

Ledningen har kallat enhetscheferna till depån för att uppdatera dem om insatsberedskapen, men på grund av Folkhälsomyndighetens anvisningar så delades informationsmötet upp i två delar. Den 13 januari kallades 8 enhetschefer och den 20 januari kallades resterande 8 enhetschefer.

 

Samtliga enhetschefer har tilldelats var sin enhet med personal och material som ska inventeras. Enhetscheferna ansvarar för materialets handhavande och skötsel samt ansvarar för sin personal, vilket är ett nytt grepp på depån. Nu får RRG-depån fördelat ansvar samt bättre kontakt med medlemmarna!

 

Fler organisationer ansluter till RRG-depån i Jönköping, där FAK-F är sammanhållande. I depån återfinns Jönköping – Eksjö Lottakår, Civilförsvarsföreningarna i Gränna, Aneby och Eksjö, Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) samt Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

 

Det strömmar det till nya medlemmar som tas om hand av enhetscheferna. De nya medlemmarna tas om hand av mentorer tills dess att de deltagit på introduktionsutbildningen den 9 april 2022 i depån.

 

Nöjd kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-05-30 - FAK Jönköpings län
2023-05-26 - FAK Jönköpings län
2023-05-02 - FAK Jönköpings län
2023-04-21 - FAK Jönköpings län
2023-03-24 - FAK Jönköpings län
2023-03-10 - FAK Jönköpings län
2023-03-03 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 44
Prenumerera på Kårnyheter