Jordbruksverket avropar stöd av FAK-F och MTE-Jönköping för insats mot fågelinfluensan utanför Mönsterås!

Jordbruksverket avropar stöd av FAK-F och MTE-Jönköping för insats mot fågelinfluensan utanför Mönsterås!

Måndagen den 18 januari, kl 17:00, fick FAK-F/MTE Jönköping samtal från Statens jordbruksverk där de ville få hjälp med en insats vid hanteringen av fågelinfluensa utanför Fliseryd, Mönsterås. Det rörde sig om fyra sjukvårdstält 4, med värmare, belysning, bord och stolar till tälten så att den personal som jobbar med insatsen på anläggningen kan få en torr plats där de kan äta mat och byta kläder.

Klockan 17:20 på måndagen aktiverades MTE-depå i Jönköping. Enhetsansvariga kallades in för lastning av sjukvårdstält 4, värmare, ljussatser, reservelverk, bord, stolar m.m. samt tankning av fordon. Efter 5 timmar, dvs kl 22:00, kunde MTE-ledning meddela Jordbruksverket att MTEn var klar för transport till Mönsterås.

 

Kl 18:00 kontaktade MTE-ledningen FAKs kårchef i Kalmar län och informerade honom om situationen. FAK–F/MTE-depån Jönköping svarar för material och transporter samt ledning och administration. Men det behövs personal för att hålla igång driften av elverk och övervaka verksamheten under kommande vecka/veckor.

 

Den 19 januari, kl 06:00, transporterades utrustningen med 3 fordon till platsen för insatsen mot fågelinfluensan. Transporten var på plats vid 10–tiden. Kalmarkåren mötte upp och samverkan påbörjades. Man påbörjade uppsättning av tälten på frusen och ojämn mark.

 

Intressant uppdrag där MTE-depån i Jönköping levererar transport och utrustning och där FAK Kalmar råddar insatsen med personal.

Den nya konstellationen med Räddningstjänst SYDÖST, som omfattar Östergötland, Småland och Blekinge, får göra en första gemensam insats och börja samarbeta!

 

Den 20 januari kom en tilläggsbeställning från Jordbruksverket omfattande två sjukvårdstält 4. Tidigt på morgonen påbörjas därför lastning på MTE-depån. Kl 09:00 påbörjas transporten till Fliseryd, Mönsterås. FAK Kalmar möte upp i Fliseryd med sin personal där kårchefen/MTE-chefen i Kalmar län leder insatsen!

 

Hur länge kan uppdraget vara? Prognosen är en vecka till att börja med, men förmodligen blir det 2 – 3 veckor, vilket gör att över tid kommer andra kårer att behöva stötta insatsen!

 

Återkommer med mer information och utveckling av läget!

 

Mycket nöjd MTE-/kårchef

Bill Skoglund