Kurs om uppbyggnad och hantering av saneringsplats

Kurs om uppbyggnad och hantering av saneringsplats

Lördagen den 11 november samverkade Frivilliga automobilkåren och Blå stjärna i en kurs om uppbyggnad och hantering av saneringsplats samt skyddsutrustning i ett avspärrat och kontaminerat område.

 

Instruktör var insatsledaren Robert ter Horst. Mats och Sten förevisade saneringscontainern och containern med skyddsutrustning.

 

Till kursen kom 8 deltagare från Blå Stjärnan och 11 från FAK-F.

 

Axplock av ämnen för dagen var:

Smittsamma djursjukdomar i Sverige,

Smittspridning mellan djur, på gård och mellan gårdar,

Saneringsteori inkl. planskiss, kemikalier, miljö, m.m.,

Påklädning av skyddsutrustning (inkl. olika typer av skyddsutrustning beroende på smitta, väder m.m. (andningsmask, skoskydd, ögonskydd, tvål, vatten, m.m.),

Bygg upp för sanering av fordon, insamling av saneringsvätska m.m.

KÅRNYHETER

2023-11-17 - FAK Jönköpings län
2023-11-13 - FAK Jönköpings län
2023-11-06 - FAK Jönköpings län
2023-10-30 - FAK Jönköpings län
2023-10-12 - FAK Jönköpings län
2023-10-11 - FAK Jönköpings län
2023-09-29 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 47
Prenumerera på Kårnyheter