Luftning i härligt vårväder

Luftning i härligt vårväder

Den 11 maj var det luftning vid MTE-depån.

Luftning med materialvård
Luftning med materialvård

Imponerande 43 medlemmar anslöt till luftningen på depån denna vackra majdag.

 

Dirk och Torbjörn var i Värnamo och deltog i en rekryteringsdrive samtidigt som luftningen pågick. De hade med sig en lastbil, en flakbandvagn och en motorspruta klass II.

 

Målsättningen för lördagens luftning ändrades från "tema skogsbrand" (vilket vi inte behöver öva på just nu), till en allmän materialvårdsdag, för att stå rustade inför kommande utmaningar.

Även fältköket ägnade sig åt materialvård denna dag, varför en återgång till "tiden före fältkök" med "bara" mackor blev nödvändig.

 

Vi har även fastlagt hur vi ska inreda "depåcontainern", ett arbete som kommer att sättas igång så snart virke för byggande av hyllor etc. är anskaffat.

 

Vi angrep också den stockhög som legat ett tag på depån och förvandlade den till c:a 25-30 kubikmeter ved!

 

Tack för alla insatser!

 

Bernt Blank

KÅRNYHETER