Luftning med FAK-F den 9 november

Luftning med FAK-F den 9 november

Under lördagens luftning samlades cirka 30-talet medlemmar, varav två från FAK-H, för att förkovra sig på vår utrustning och delta i arbetet.

 

Dagen var mycket givande och mycket blev gjort. Sålunda har påställda fordon försetts med vinterdäck och inventering av samtliga containrar (förplägnad, depå och tält) genomförts.

 

Material från FM har tagits om hand, ordning har skapats i "torrförrådet", omflyttning har skett i varmluftsdelen av vår del i förrådet så att det nu nästan är perfekt (en del småsaker återstår). Verktyg har flyttats från verktygslådor till lådor i ett verktygsfack, elverk har provkörts och reparerats, ett fel på ett varmluftsaggregat har åtgärdats och mycket mer.

 

Vi har också kommit överens om att daglediga samlas i depån på tisdag (den 12/11) kl. 09.00 för att påbörja inventering och iordningställande i det stora förrådet.

 

Dessutom har vår eminenta förplägnadsenhet serverat raggmunk dagen till ära. Kan det bil bättre? Knappast!

 

Vi har all anledning att vara nöjda med dagen och våra insatser.

 

Bernt Blank

KÅRNYHETER