Möte med Enhetsansvariga på Depån i Jönköping!

Möte med Enhetsansvariga på Depån i Jönköping!

Den 22 oktober kallades samtliga enhetsansvariga till ett informationsmöte i Blå Hallen på Depån utanför Jönköping.

Kurt Lindberg och MTE-chefen Bill Skoglund informerade om hur MTE:n ska fungera framöver. Det innebär bland annat att varje enhetsansvarig kommer att ha ansvarar för sin personal och sitt material.

Diskussion om att starta upp två enheter: CBRNE-enhet och Sjukvårdsenhet.

 

Enhetsansvariga som deltog var:

 

MTE-ledningen vid depån

Fältledningen med insatschef, samband och administration

Depåenhet, fält

Sambandsenhet

Administrationsenhet

Fältköksenhet

Elverksenhet

Lätt transportenhet

Tung transportenhet

Drivmedelsenhet

Brandenhet

Dricksvattenenhet

Bandvagnsenhet

ATV-enhet

Tältenhet

Maskinenhet

 

Mycket nöjd MTE-chef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2020-11-13 - FAK Jönköpings län
2020-11-11 - FAK Jönköpings län
2020-11-04 - FAK Jönköpings län
2020-11-04 - FAK Jönköpings län
2020-11-03 - FAK Jönköpings län
2020-11-03 - FAK Jönköpings län
2020-10-23 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 31
Prenumerera på Kårnyheter