RRG Jönköping

Välkommen till FAK Jönköpings län

RRG Jönköping

Organisation RRG Jönköping

Regional ResursGrupp Jönköping

 

Administration, Stabsenhet & Ledningsenhet - Enhetsansvarig Bill Skoglund

 

Bandvagnsenhet - Enhetsansvarig Dirk Rummler

 

Brand- & översvämningsenheten - Enhetsansvarig Mikael Karlsson

 

Depåenhet - Enhetsansvarig Jesper Lindstedt

 

Dricksvattenenhet - Enhetsansvarig Thomas Magnusson

 

Drivmedelsenhet - Enhetsansvarig Bruno Larsson

 

Elverksenhet - Enhetsansvarig Hasse Karlsson

 

Fältköksenhet - Enhetsansvarig Anne-Marie Thell Rangi

 

Maskinenhet - Enhetsansvarig Göran Karlsson

 

Sambandsenhet - Enhetsansvarig Mats Ottosson II

 

Terränghjulsenhet - Enhetsansvarig Dan-Åke Andersson

 

Tungtransportsenheten - Enhetsansvarig Martin Petersson

 

Tältenheten

 

Framtida CBRN-enhet

 

Framtida sjukvårdsenhet