RRG Jönköping

Välkommen till FAK Jönköpings län

RRG Jönköping

Organisation RRG Jönköping

Regional ResursGrupp Jönköping

 

Ledning / Stab, Depå

 

Fältledning / Stab

 

Lätt-transportgrupp / Körcentral

 

Fältköksenhet

 

Elverksenhet

 

Fältdepåenhet

 

Drivmedelsenhet

 

Vattenenhet Dricksvatten

 

Brandenhet

 

ATV-enhet

 

Bandvagnsenhet

 

Tung-transportenhet

 

Tältenhet

 

Maskinenhet