RRG Jönköping

Välkommen till FAK Jönköpings län

RRG Jönköping

Organisation RRG Jönköping

Regional ResursGrupp Jönköping

 

Stab/RRG ledning

 

Fältledningsenhet: Registrering, Administration

 

Förplägnads- och Fältköksenhet

 

Elverksenhet

 

Materialenhet

 

Maskinenhet: Hjullastere, Grävmaskin

 

Drivmedelsenhet

 

Bandvagnsenhet: Släckvatten, Persontransport, Materialtransport, Sjukvårdstransport

 

ATV-enhet: 4- och 6-hjul, Släp för vatten, Sjuktransport, m.m.

 

Depå-enhet

 

Reparationsenhet

 

Brandenhet: Unimog, Motorsprutor

 

Vattenenhet: Tank, IBC

 

Tungtransportenhet: Lastbil släp, Lastbil tank för slag- och nödvatten

 

Lättransportenhet: VW-buss, VW-pickup, Buss mindre

 

Tältenhet

 

Framtida CBRN-enhet

 

Framtida sjukvårdsenhet