MTE-storövning den 11 - 13 oktober

MTE-storövning den 11 - 13 oktober

Den 11 - 13 oktober drar samverkansutbildning och samövning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län igång.

Resning av tält.
Resning av tält.

MSB har tillstyrkt medel för övningens genomförande. För dig som deltar ersätts kostnader för resa. I övrigt finns instruktörer från Röda korset, Polisen och Räddningstjänsten m fl att tillgå för de olika stationsövningarna. Förtäring kan ordnas av MTE.

 

 

Utbildnings- och övningsdagarna den 11 - 13 oktober

 

MTE-organisationen övas från fredag den 11 till söndag den 13 oktober. MTE-organisationen kommer att få ett scenario och utifrån det ska man lösa uppgifter från fredag till söndag. Ledning och ledningsplats ska upprättas, stab, förläggning, elförsörjning, förplägnad och logistik ska ordnas. På fredagen sker en utbildning i 1:a hjälpen och hjärtlungräddning. MTE-personal kallas in efter särskild kallelse.

 

Medlemmar i en Frivillig försvarsorganisation har möjlighet att delta i olika övningsstationer under fredag kväll (kl 18-21), lördag förmiddag (kl 9-12) och lördag eftermiddag (kl 13-16) samt söndag förmiddag (kl 9-12). Varje station beräknas ta 3 timmar.

 

På fredagskvällen (kl 18 - 21) körs följande stationer:

På station 1:a hjälpen övas L-ABC, HLR, Luftvägsstopp, Blödning och som sista moment får man ett verklighetstroget scenario som man ska agera i. Instruktör från Röda korset. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Kommunikation informerar länsstyrelsen, FRO och SVARK om Rakel och hur man får kommunikationen att fungera. Man övar talgrupper och förbindelser mellan olika enheter. Instruktör från länsstyrelsen, SVARK och FRO. Övningsplats Axamo brandövningsplats.

 

På lördag förmiddag (kl 9 - 12) körs följande stationer: 

På station 1:a hjälpen övas L-ABC, HLR, Luftvägsstopp, Blödning och som sista moment får man ett verklighetstroget scenario som man ska agera i. Instruktör från Röda korset. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Eftersök informerar Polisen om vad man ska tänka på vad gäller utrustning, sökmönster etc när man går i en eftersöksgrupp. Man övar praktiskt i fält med den nya eftersöksmetoden. Instruktör från Polisen. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Höga flöden finns material för att förhindra översvämning. Man bygger med det nya barriärmaterial som finns och testar täthet. Instruktör från Räddningstjänsten. Plats: Axamo brandövningsplats.

 

På lördag eftermiddag (kl 13 - 16) körs följande stationer:

På station 1:a hjälpen övas L-ABC, HLR, Luftvägsstopp, Blödning och som sista moment får man ett verklighetstroget scenario som man ska agera i. Instruktör från Röda korset. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Eftersök informerar Polisen om vad man ska tänka på vad gäller utrustning, sökmönster etc när man går i en eftersöksgrupp. Man övar praktiskt i fält den nya eftersöksmetoden. Instruktör från Polisen. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Höga flöden finnsmaterial för att förhindra översvämning. Man bygger med det nya barriärmaterial som finns och testar täthet. Instruktör från Räddningstjänsten. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Info-punkt får man veta vad man ska tänka på och hur man ska utrusta en Info-/trygghetspunkt. Tält reses. Alla kommuner ska kunna upprätta och utrusta trygghetspunkter, men få vet hur man gör. Instruktör från Jönköpings kommun (Räddningstjänsten). Övningsplats Rådhusparken. Vi sätter upp bord och lägger ut info om Frivilliga försvarsorganisationer i tältet för en rekryteringsaktivitet.

 

På söndag förmiddag (kl 9 - 12) körs följande stationer: 

På station 1:a hjälpen övas L-ABC, HLR, Luftvägsstopp, Blödning och som sista moment får man ett verklighetstroget scenario som man ska agera i. Instruktör från Röda korset. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Eftersök informerar Polisen om vad man ska tänka på vad gäller utrustning, sökmönster etc när man går i en eftersöksgrupp. Man övar praktiskt i fält den nya eftersöksmetoden. Instruktör från Polisen. Plats: Axamo brandövningsplats.

På station Trygghetspunkt får man veta vad man ska tänka på och hur man ska utrusta en Info-/trygghetspunkt. Alla kommuner ska kunna upprätta och utrusta trygghetspunkter, men få vet hur man gör. Rivning av tält. Instruktör från Jönköpings kommun (Räddningstjänsten). Plats: Axamo brandövningsplats.

 

VÄLKOMMEN!!!

KÅRNYHETER

2020-06-26 - FAK Jönköpings län
2020-06-25 - FAK Jönköpings län
2020-06-18 - FAK Jönköpings län
2020-06-16 - FAK Jönköpings län
2020-06-15 - FAK Jönköpings län
2020-06-15 - FAK Jönköpings län
2020-06-09 - FAK Jönköpings län
2020-06-09 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 29
Prenumerera på Kårnyheter