MTE-storövning den 11 - 13 oktober

MTE-storövning den 11 - 13 oktober

Den 11 - 13 oktober drar samverkansutbildning och samövning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län igång.

Resning av tält.
Resning av tält.

MSB har tillstyrkt medel för övningens genomförande. För dig som deltar ersätts kostnader för resa. I övrigt finns instruktörer och material att tillgå för de olika momenten. Förtäring ordnas av förplägnadsdelen av MTE.

 

Lördagen den 5 och 6 oktober genomförs "stabsassistentutbildning" enligt särskilt program. Är du intresserad av denna utbildning - kontakta Bernt Blank, 070 - 646 18 45, snarast!

 

Utbildnings- och övningsdagarna den 11 - 13 oktober är uppdelade i två delar.

 

Del 1.

MTE-organisationen övas från fredag den 11 till söndag den 13 oktober. MTE-organisationen kommer att få ett scenario och utifrån det ska man lösa uppgifter från fredag till söndag. Ledning och ledningsplats ska upprättas, stab, förläggning, elförsörjning, förplägnad och logistik ska ordnas.

MTE-personal kallas in efter särskild kallelse.

 

Del 2.

Frivilliga försvarsorganisationer ges möjlighet att delta i särskilda utbildnings- och övningsdokument under fredag kväll (kl 18-21), lördag förmiddag (kl 9-12) och lördag eftermiddag (kl 13-16) samt söndag förmiddag (kl 9-12). Övningsplatserna kan vara Axamo, Eksjö, Värnamo, Skillingaryd. Mer info kommer senare.

 

På fredagen övas till exempel:

Upprättande av förläggning, tält.

Utbildning första hjälpen, omhändertagande av skadade,

Eftersök av försvunnen person.

 

På lördagen övas dessutom:

Upprättande av informations-/trygghetspunkt,

Höga flöden, översvämning, byggande av barriärer,

Reservel, reservkraftverk,

Kommunikation Rakel, högmast etc.

 

På söndagen kan övningen omfatta:

Kommunikation Rakel,

Utbildning första hjälpen, omhändertagande av skadade,

Eftersök av försvunnen person.

 

Du ska anmäla dig till Bernt Blank tfn 070 - 646 18 45 om du vill vara med på ett visst moment, och i så fall vilket moment och vilken dag du vill vara med. Har du behov av särskild kost måste du ange det då du anmäler dig. Senast 31 augusti måste du anmäla dig. 

 

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
PDF icon Tidspil137.69 KB2019-08-1420

KÅRNYHETER

2019-08-15 - FAK Jönköpings län
2019-08-14 - FAK Jönköpings län
2019-08-13 - FAK Jönköpings län
2019-08-05 - FAK Jönköpings län
2019-07-25 - FAK Jönköpings län
2019-07-15 - FAK Jönköpings län
2019-07-03 - FAK Jönköpings län
2019-06-19 - FAK Jönköpings län
2019-06-16 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 24
Prenumerera på Kårnyheter