”Övning Axamo”, den 11 – 13 oktober 2019

”Övning Axamo”, den 11 – 13 oktober 2019

Fredagen den 11 oktober till söndagen den 13 oktober genomfördes en utbildning/övning för ett antal organisationer med anknytning till MTE på Axamo övningsfält.

Konceptet för MTE (Motor- och transportenhet) är väl inarbetat i Jönköpings län, och denna övning förstärkte kunskaper inom ett antal områden som gör oss än mer användbara vid krissituationer av olika slag.

 

Utbildningen/övningen var väl organiserad och innehöll såväl moment på övningsplatsen som en del inspel utifrån. De utbildningspass som genomfördes på Axamo var Rakel, sjukvård, eftersök och barrirärsbyggnation. Av deltagarna mycket uppskattade inslag!

 

En mängd organisationer deltog i eventet, bl.a. FAK-F, civilförsvarsföreningar, Svenska Blå Stjärnan, FRO, SVARK, Lottor och Bilkårister m.fl.

 

Fredagen bestod till stor del av transport av material och några utbildningspass på kvällen.

Lördagen bestod av utbildningspass och inspel till övningen. Söndagen bestod huvudsakligen av återställning av material till MTE-depå.

 

Under hela övningen svarade vårt fältkök för utspisning av deltagande, med den äran!

 

Vi från FAK-F vill gärna tacka såväl organisatörerna för övningen som deltagande personal och Jönköpings räddningstjänst för tillhandahållande av plats m.m. Vi hoppas att övningen i någon form kan återkomma om något eller några år.

 

Tacksam kårchef

Bernt Blank

KÅRNYHETER