Planerad verksamhet 2019

Välkommen till FAK Jönköpings län

Planerad verksamhet 2019

Obs! Verksamheten nedan är endast i planeringsstadiet, alltså inte beslutad ännu!

Januari

Onsd 9. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 12. Luftning, tema sjukvård inkl hjärtstartare, kl 9, MTE-depån.

 

Februari

Onsd 6. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 9. Luftning, tema samband, kl 9, MTE-depån.

Lörd 16 - sönd 17. Kårchefsråd, TTC, Axamo, Jönköping.

1 st 2-dagars stabskurs, MTE. Jönköping.

1 st sambandskurs, MTE. Jönköping

 

Mars

Onsd 6. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 9. Luftning, tema samband, kl 9, MTE-depån.

Onsd 13. FAK-Fs Årsmöte, kl 18:30, TTC, Axamo, Jönköping.

Lörd 30. ATV-kurs grund, MTE, Axamo brandövningsplats.

Sönd 31. ATV-kurs grund, MTE, Axamo brandövningsplats.

ADR-grundkurs, MTE. Räddningstjänsten.

 

April

Onsd 3. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 6. Info om 72-timmar, Öppet hus hos Räddningstjänsten i Aneby.

Lörd 13. Luftning, tema skogsbrand.

Fred 26 - tisd 30. 5 st ATV-grundkurser för Räddningstjänsten.

Släckbilshantering

Pumpbilshantering.

2 st bandvagn repetitionskurser, MTE.

1 st 4-dagarsutbildning fältköksgrundkurs, MTE.

1 st ADR-tankutbildning, MTE.

1 st introduktionskurs, MTE.

1 st motorsågskurs, MTE.

 

Maj

Onsd 8. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Fred 10 - sönd 12. Storövning!

Torsd 30 - sönd 2. Riksettanrallyt, Vaggeryd.

Lörd 1. Smålandsrundan, Skillingaryd.

1 st bandvagn repetitionskurs, MTE.

1 st drivmedelsutbildning, MTE.

 

Juni

Onsd 5. Styrelsemöte kl 18. Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 8. Luftning, tema vatten, kl 9, MTE-depån.

1 st bandvagn repetitionskurs, MTE.

1 st lastbilskurs fortsättningskurs, MTE.

1 st hjullastarkurs, MTE.

1 st vattenkurs med VAKA, MTE.

1 st elverkskurs, MTE.

 

Juli

Onsd 3. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 13. Luftning, tema tält och förläggning, kl 9, MTE-depån.

1 st lastbilskurs fortsättningskurs, MTE.

 

Augusti

Onsd 7. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 10. Luftning, tema karta/kompass/orientering, kl 9, MTE-depån.

1 st 4-dagarsutbildning fältkök-grundkurs, MTE.

 

September

Onsd 4. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 14. Luftning, tema motorsåg, kl 9, MTE-depån.

Fred 27 - sönd 29. FAKs Riksstämma, Södertälje.

72-timmars i Tranås, Tranås Räddningstjänst 100 år.

 

Oktober

Onsd 2. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 12. Luftning, tema halkkörning, kl 9, MTE-depån.

1 st bandvagn grundkurs, MTE.

1 st motorsågskurs, MTE.

1 st introduktionskurs, MTE.

 

November

Onsd 6. Styrelsemöte kl 18, Räddningstjänsten Jönköping.

Lörd 9. Luftning, tema el, reservkraft, kl 9, MTE-depån.

1 st bandvagn grundkurs, MTE.

2 st motorsågskurser, MTE.

1 st kranförarkurs, MTE.

 

December

Lörd 7 - sönd 8. Styrelsemöte med planeringsdag. Mer info kommer.

Lörd 14 dec. Luftning, tema fältkök, hygien, kl 9, MTE-depån.