Planerad verksamhet 2023

Välkommen till FAK Jönköpings län

Planerad verksamhet 2023

Nedan anges den verksamhet som styrelsen planerar genomföra under 2023. Den fastställs först under årsmötet, så just nu är den preliminär.

Januari

Tisdag 14, Styrelsemöte

Tisdag 24, Planeringsmöte, RRG-depån, kl 18:30.

Lördag 21, Luftning

 

Februari

Onsdag 15, Styrelsemöte

Fredag 24 - söndag 26, Kårchefskonferens i Jönköping

Lördag 25, Luftning

 

Mars

Tisdag 14, Styrelsemöte

Torsdag 23, Årsmöte, RRG-depån, kl 18:00. Åtföljs av konstituerande möte.

Lördag 25, Luftning

Lördag 25, Introkurs

 

April

17 - 24, ATV-kurser, Axamo, Rtj

Tisdag 18, Styrelsemöte

Torsdag 20 - söndag 23, Elverkskurs

Fredag 21 - söndag 23, ADR - grund

Lördag 22, ATV-kurs, Axamo, FAK

Fredag 28, ATV-kurs, Axamo, Rtj

Lördag 29, Luftning

 

Maj

Lördag 6, Civilförsvarsdag, Skillingaryds marknad

Lördag 6, Uppbyggnad OLC och saneringsplats

Tisdag 16, Styrelsemöte

Lördag 27, Luftning, Tema RAKEL.

 

Juni

Tisdag 6, Styrelsemöte

Lördag 17, Luftning

Torsdag 29 - söndag 2, Fortsättningskurs Tlb+släp

Fredag 30 - söndag 2, Hjullastarutbildning, TTC

 

Juli

Tisdag 11, Styrelsemöte

Lördag 22, Luftning

 

Augusti

Tisdag 15, Styrelsemöte

Lördag 26, Luftning

 

September

Tisdag 12, Styrelsemöte

Lördag 16 - söndag 17, Bandvagnskurs rep

Lördag 23, Luftning

Lördag 30 - söndag 1, Bandvagnskurs rep

 

Oktober

Lördag 7 - söndag 8, Bandvagnskurs rep

Tisdag 17, Styrelsemöte

Lördag 28, Luftning

Lördag 28 - söndag 29, Repetitionskurs Tlb+släp

 

November

Tisdag 14, Styrelsemöte

Lördag 25, Luftning

 

December

Tisdag 5, Planerings- och styrelsemöte

Lördag 16, Luftning

 

Planeras genomföras under året:

Introduktionsutbildning

Motorsågsutbildning A+B

Terränghjulsutbildning

Fortsättningskurs, Tlb+släp

Repetitionskurs, Tlb+släp

Hjullastarutbildning

Grundutbildning elverk

Grundutbildning ADR

Repetitionsutbildning Bv

Utbildning uppbyggnad OLC

Utbildning uppbyggnad saneringsplats

BE-teori

Stabsassistentutbildning

Orientering, karta, koordinater etc

Sambandsutbildning