SAMÖVNING med inriktning Eftersök, 29 – 30 oktober 2022

SAMÖVNING med inriktning Eftersök, 29 – 30 oktober 2022

Flera olika enheter samlades under lördagen den 29 oktober på RRG-depån för att genomföra en samövning under helgen, med vissa enskilda övningar.

Kursledning som förberett övningen var Kurt, Mats och Johan tillsammans med Jordbruksverkets Lenny.

 

Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson besökte RRG-depån på lördagen och kom mitt i villervallan då alla skulle transporteras till Skillingaryd.

 

Repetitionskursen Tung lastbil med tungt släp transporterade allt material på lastbilar och släp. Lasse, kårchefen i FAK Kalmar tillsammans med enhets ansvarige Martin genomförde kursen. Det var transport av containers, bandvagnar, terränghjulingar och hjullastare till Skillingaryds övningsfält.

 

När bandvagnar och terränghjulingar lastas av började tungtransportenheten sin övning.

 

Eftersök av smittade vildsvin startade sin övning med genomgång av Kurt där kartor och kompass gicks igenom.

 

Johan informerade om förtäring, förläggning och hålltider. Lenny från Jordbruksverket informerade om hur man hanterar vildsvin som fått afrikansk svinpest.

 

Övningsledningen hade förberett platser som var utmärkta med ”kontroller” på Skillingaryds övningsområde. ”Kontrollerna” angav var det fanns svin. Bandvagnar, terränghjulingar och MC skulle söka av och hitta ”kontrollerna” och därefter rapportera in koordinater på platsen till övningsledningen.

 

FRO deltog i övningsledningen och svarade för sambandet med RAKEL. Bandvagnar, terränghjulingar och MC rapporterade in till FRO var de hittat i terrängen.

 

Repetitionskursen Bandvagn deltog i sökandet efter ”vildsvin” och genomförde olika enskilda övningar så som byte av band, orientering och terrängkörning under Mats ledning.

 

FMCKs förare körde RRG-depåns motorcyklar och deltog i sökandet efter ”vildsvin”.

 

Depåenheten med mekaniker övade under Jeppes ledning sin terränggående lastväxlare samt sin Geländewagen Jeep. De övade även bärgning.

 

Terränghjulingsenheten med Danne som enhets ansvarig deltog med 4 – 6-hjulingar med släp. De vinschade upp övningssvinen på sina släp för transport.

 

Totalt, inklusive övningsledning, deltog ett 50-tal medlemmar från FAK, FMCK och FRO.

 

Mycket nöjd övningsledning och kår-/RRG-chef

Bill Skoglund

 

KÅRNYHETER

2023-11-17 - FAK Jönköpings län
2023-11-13 - FAK Jönköpings län
2023-11-06 - FAK Jönköpings län
2023-10-30 - FAK Jönköpings län
2023-10-12 - FAK Jönköpings län
2023-10-11 - FAK Jönköpings län
2023-09-29 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 47
Prenumerera på Kårnyheter