Stor uppslutning vid första luftningen efter 8 månaders uppehåll!

Stor uppslutning vid första luftningen efter 8 månaders uppehåll!

Lördagen 19 juni genomförde FAK-F sin första öppna luftning på 8 månader.

Inför luftningen hade meddelande gått ut till medlemmarna att FAK-depån höjt beredskapen med anledning av det torra och mycket varma vädret.

Ett 35-tal medlemmar hörsammade uppropet och som förberedande åtgärd ställdes utrustning inför för skogbrand i ordning!

 

Vårt fältkök dukade som vanligt upp ett väl smakande bord till lunch.

 

Vid luftningen pågick en omfattande skogsbrand utanför Mönsterås i Kalmar län. Inget avrop kom in från Räddningstjänsten i Jönköping under dagen, så depån avslutade luftningen kl 15:00.

 

Kul att vara igång igen och få träffa våra medlemmar!

 

Mycket nöjd kårchef

Bill Skoglund