Totalförsvarsdagen - succé i Eksjö!

Totalförsvarsdagen - succé i Eksjö!

Lördagen den 23 april genomfördes Totalförsvarsdagen i Eksjö.

Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarade för Totalförsvarsdagen i Eksjö. Den genomfördes på Ränneslätt, där Försvarsmakten med Hemvärnet visade utrustning på norra sidan om Solbergavägen. Den Regionala Resurs-Grupp (RRG) placerades på södra sidan av Solbergavägen.

På samma sida parkerade besökarna som sedan gick genom RRGs gruppering, vilket medförde att mycket intresserade besökare förflyttade sig inom RRGns område. 

 

Mellan ca 8 000 - 10 000 människor beräknas ha besökt Totalförsvarsdagen. Köerna på vägarna till Eksjö var mycket långa, det var ca 1 timmes köande in till utställningen.

 

Hela RRG-depån transporterades till Totalförsvarsdagen i Eksjö och grupperades med Fältkök, Reservelkraft, Ledningscontainer med Samband, Maskinenhet, Tältenhet, Vattenenhet, Depå-/verkstadsenhet, Drivmedelsenhet, Brandenhet, Tungtransportenhet, Lätt transportenhet, ATV–enhet samt Bandvagnsenhet!

 

Vid morgoninspektionen kom Ing2:s ledning förbi och uttrycke ”mäkta imponerande” om RRGn.

 

80 frivilliga ur RRGn informerade allmänheten om Frivilligorganisationernas verksamhet.

 

Två kok var grupperade där Kok 1 svarade för frivilligorganisationernas lunch och fika och Kok 2 kokade varmkorv och sålde korv med bröd, kaffe och dricka till allmänheten. Kön till korvförsäljningen blev emellanåt ca 100 m lång, så vi fick sätta in extra personal från tungtransportenheten för att hinna med försäljningen!

 

Nu har RRGn med FAK-F och övriga 7 Frivilligorganisationer genomfört den första Totalförsvarsdagen i Eksjö. Det gav mersmak och vi planerar redan inför 2023 års Totalförsvarsdag!

 

Otroligt nöjd RRG-/Kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2023-05-30 - FAK Jönköpings län
2023-05-26 - FAK Jönköpings län
2023-05-02 - FAK Jönköpings län
2023-04-21 - FAK Jönköpings län
2023-03-24 - FAK Jönköpings län
2023-03-10 - FAK Jönköpings län
2023-03-03 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 44
Prenumerera på Kårnyheter