Workshop den 26 oktober 2019

Workshop den 26 oktober 2019

Vi var 16 medlemmar från FAK-F som på inbjudan från FAK-riks samlades på Räddningstjänstens anläggning på Rosenlund i Jönköping för en dags Workshop.

 

Rikskårchefen Curt-Ove Jacobsson och konsulten Elise Pavicic från FAK-riks hade kommit från Stockholm för att informera och hålla i dagen.

 

Under förmiddagen informerade de om FAK:s roll i samhället i vardag och i kris. Elise tipsade om bra hemsidor där vi kan hitta bra information kring samhällsberedskap. Vi fick även svar på frågeställningar vi hade.

 

Eftermiddagen ägnades åt lösningsorienterade gruppdiskussioner om hur FAK-F skulle kunna skapa ordning och reda. Vi fick bra tips på hur vi skulle kunna gå vidare med detta.

Alla som var med ansåg att det blev en bra dag med bra diskussioner.

 

Rapporten från Workshopen finns att läsa på vår hemsida under fliken FAK-F:s Verksamhet 2019

 

Nöjd deltagare,

Andrea Bachtrog

KÅRNYHETER

2019-12-19 - FAK Jönköpings län
2019-12-16 - FAK Jönköpings län
2019-11-11 - FAK Jönköpings län
2019-11-08 - FAK Jönköpings län
2019-10-23 - FAK Jönköpings län
2019-10-22 - FAK Jönköpings län
2019-10-22 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 25
Prenumerera på Kårnyheter