FAK Jönköpings län

Trevlig midsommar önskar FAK-F!

 

Nästa luftning blir lördagen den 20 augusti, men depån är öppen torsdagar dagtid fram till vecka 29.

KÅRNYHETER

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566. Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr. För 2023 blir medlemsavgiften 250 kr.

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
RRG-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03