FAK Jönköpings län

Lördagen den 26 september genomförde FAK-F en introduktionskurs.

Det kom ett 20-tal intresserade till introduktionskursen.

 

Kurt informerade om krisberedskapen i samhället, F-samverkan och vad frivilligorganisationerna kan hjälpa till med.

 

Bill informerade om FAK-F och MTE och kursdeltagarna fick berätta om sig själva och vad de var intresserade av.

 

Fältköket serverade kaffe, fika, lunch berstående av potatismos och varmkorv.

 

Hasse visade reservelverk.

 

Bandvagn visades och kursdeltagarna fick prova på att sätta i hop en bår och att ta sig ut ur bandvagnen via takluckan.

 

 

//FAK-F

KÅRNYHETER

2020-06-15 - FAK Jönköpings län
2020-06-15 - FAK Jönköpings län
2020-06-09 - FAK Jönköpings län
2020-06-09 - FAK Jönköpings län
2020-05-18 - FAK Jönköpings län
2020-05-18 - FAK Jönköpings län
2020-04-27 - FAK Jönköpings län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566 Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr.

Kontaktpersoner

Bill
Skoglund
MTE-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
bill.skoglund@telia.com
Torbjörn
Hall
v ordförande, Mekaniker
Mobil: 
070-547 42 62
tobbe.s.hall@hotmail.com
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
brunolarsson@hotmail.com
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
kf.fakf@gmail.com
Andrea
Bachtrog
PoC v. kassaförvaltare, adj.
Mobil: 
070-857 57 19
andrea.bachtrog3@gmail.com
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
anna.pettersson@jordbruksverket.se
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03
amtr_52@hotmail.com