FAK Jönköpings län

FAK Jönköping har tecknat ett arrendekontrakt med Fortifikationsverket för att bygga en terränghjulingsbana på Skillingaryd skjutfält.

Under sommaren har flera medlemmar kört maskiner och röjt sly på Skillingaryds skjutfält för att få i ordning en ny terränghjulingsbana inför kommande ATV-utbildningar.

Vi beräknar att banan kommer att stå färdig till våren 2023.

Trots varma dagar så har medlemmarna gjort ett mycket bra jobb!

 

Mycket nöjd kårchef

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2022-03-21 - FAK Jönköpings län
2022-03-14 - FAK Jönköpings län
2022-02-21 - FAK Jönköpings län
2022-02-18 - FAK Jönköpings län
2022-02-11 - FAK Jönköpings län
2022-02-07 - FAK Jönköpings län
2022-01-31 - FAK Jönköpings län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Telefon: 
Ledning 070 - 215 26 07
Mobil: 
Adm. 070 - 215 99 81
Fax: 
Swish 073-184 42 00
Bankgiro: 
644-4566. Årsavgift 200 kr. Ange alltid namn och medlemsnummer när du betalar! Stödjande medlem och familjemedlem 100 kr. För 2023 blir medlemsavgiften 250 kr.

Kontaktpersoner

Kontakt

Bill
Skoglund
RRG-chef, kårchef
Telefon: 
036-644 04
Mobil: 
070-818 53 56
Bruno
Larsson
Sekreterare
Telefon: 
0393-125 98
Mobil: 
076-827 43 43
Michael
Thomasson
Kassaförvaltare
Mobil: 
073-184 42 00
Anna
Pettersson
Medlemsregister, webb
Mobil: 
073-990 44 01
Anne-Marie
Thell
C Förplägnad, suppleant
Telefon: 
036-12 88 67
Mobil: 
070-524 78 03