35 års jubileum samt workshop

Välkommen till FAK Kalmar län

35 års jubileum samt workshop

Reservera lördag och söndag 16-17 november

Lördag 16 november firar FAK-H 35 årsjubileum Plats och tid meddelas senare.

Men inte nog med detta söndag 17 nov. är det Work shop i kalmar då vi får lite tips och goda råd om vår fortlevnad.

väl mött på båda aktiviteterna,